Holozoik beslenme grupları ve çeşitleri
Yaşam

Holozoik Beslenme Grupları ve Çeşitleri

24 Ocak 2019 - 09:50:01

Holozoik beslenme; besinlerin katı halinde alınarak sindirilip emiliminin sağlanmasına denir. İnsanlar ve hayvanlar holozoik beslenme yapan canlılar grubunda yer alırlar.

Holozoik Beslenme Nedir, Ne Demek?

Canlılar kendi besinlerini üretebilen ve kendi besinini üretemeyen canlılar olmak üzere ikiye ayrılır. Kendi besinini üretebilen canlılara üretici canlılar denilmektedir. Bir diğer adı ototrof canlılardır. Fakat canlılar kendi besinini üretemeyip dışarıdan temin ediyorlarsa bu canlılara da tüketici canlılar denilmektedir. Dışarıdan alınarak tüketici konumunda gerçekleştirilen beslenme türüne de holozoik beslenme denilir. Tüketici beslenen canlılar heterotrof canlılar olarak bilinmektedir. Tüketici olarak bilinen heterotrof canlılar da; holozoik beslenen canlılar, saprofik beslenen canlılar ve simbiyotik beslenen canlılar olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Holozoik Beslenme Çeşitleri Nelerdir?

Holozoik beslenme çeşitleri 3'e ayrılır:

  • Otçullar (Herbivorlar): Adından da anlaşılacağı üzere otla beslenen hayvanlardır. Sadece bitkisel besinleri ve otları tüketirler. Yaprak, dal, meyve yiyerek de bitkisel ürün tüketilmiş olur. İnek, böcekler, koyun, keçi gibi hayvanlar bu gruba dahildir.
  • Etçiller (Karnivorlar): Diğer hayvanları yiyerek beslenen hayvanlara etçil denilmektedir. Etçil hayvanların varlığı doğadaki yaşam mücadelesinin şiddetini artırmaktadır. Bu canlılar hayatta kalabilmek, karınlarını doyurabilmek için avlanmak zorundadırlar. Av-avcı ilişkisi bu şekilde ortaya çıkmıştır.
  • Hepçiller (Omnivorlar): Hem etçil hem de otçul besinlerle beslenebilen canlılara omnivorlar denir. Bu canlılara verilebilecek en güzel örnek insanlardır. İnsanlar hem et ürünlerini hem de ot ürünlerini tüketebilmektedir.

Holozoik Beslenen Canlıların Özellikleri Nelerdir?

Holozoik beslenen canlıların gelişmiş bir sistemleri vardır. En önemli özellikleri katı olarak aldıkları besinleri sindirebilecek yapıya sahip olmalarıdır. Hayvanların ve insanların dışarıdan aldıkları besinleri sindirebildikleri gelişmiş bir sistemleri vardır. İnsanlar ve hayvanların tüketim şekilleri arasındaki en temel fark, insanların besinleri pişirerek tüketiyor olmasıdır. Hayvanlar etleri çiğ olarak da tüketebilmektedir. İnsanlar, besinleri bakterilerden arındırmak için pişirerek tüketmek durumundadır. Gerek zaman gerekse mekan besinlerin özelliklerinde farklılığa neden olsa da bu durum insanların holozoik beslenme yaptığı gerçeğini değiştirmemektedir. Çünkü insanlar da besinlerini dışarıdan katı olarak alarak sindirim yapmaktadırlar. Besin midede hazmedilerek enerji açığa çıkar. İnsanların günlük aktivitelerini devam ettirebilmeleri için midede parçaladıkları besinler sonucu açığa çıkan enerjiye ihtiyaçları vardır. Sağlıklı beslenme yolunu tercih etmenin sonucunca daha yüksek enerjiye ve sağlıklı bir bünyeye sahip olmak mümkündür.

Bakteri ve Mantarlar Holozoik Beslenir mi?

Holozoik beslenme hakkında en çok sorulan sorular arasında mantar ve bakterilerin nasıl beslendiği konusu yer almaktadır. Ancak yukarıdaki tanımlar da göz önünde bulundurulduğunda holozoik beslenme sadece insan ve hayvanlara özgü bir beslenme türüdür. Bu kategorinin dışında kalan canlılarda holozoik beslenme görülmemektedir. Tek hücreli canlıları bu kategoriye dahil etmek mümkün değildir. Bu beslenmenin olabilmesi için, canlıların dışarıdan katı besinler tüketerek sindirim yapabilecek yapıya sahip olmaları gerekmektedir.

Yorumlar
Nilgün Altıntaş 24 Ocak 2019 - 10:00:01 Holozoik beslenme aslında insanların ve hayvanların hayatlarını devam ettirmek için oluşturduğu beslenme düzeni ve alışkanlığı olarak kabul edilebilir. Kendi başımıza üretemediğimizden dışardan besin tüketiyoruz. Hayvanlardan farklı olarak pişirerek tüketiyoruz.cevapla
yorum yaz
İsim veya Nick: Yorum: